Please, add your first item to the wishlist

✓ Fri frakt från 1.000 kr ✓ Trygg betalning med Klarna

Integritetspolicy

AB Glödbädden behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om Kund har brutit mot villkoren i detta avtal eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning.

Som personuppgiftsbiträde hanterar Glödbädden personuppgifter i enlighet med instruktioner från Kund. Glödbädden vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.

 

1. Vad samlar vi in för information?

Vi samlar in information från dig när du beställer genom vår nätbutik eller kontaktar oss. Denna information inkluderar det du lämnar vid tillfället som t.ex. namn, personnummer, telefon, epost eller liknande.

Utöver detta tar vår hemsida automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare som t.ex. din IP-adress samt den sida/sidor du besökte hos oss.

2. Varför samlar vi in denna information?

I syfte att kunna hjälpa dig med tjänsten och för kundhantering behandlar vi:

– Administrativ information
– Information om vilka varor du har köpt
– Kontaktuppgifter
– Cookiedata

Vår bedömning är att vi är berättigade att behandla denna information för att kunna upprätthålla kundrelationen och för att kunna ge dig personlig service. Samtycker du inte till detta är du välkommen att kontakta oss.

Vi behandlar även faktureringsinformation i enlighet med vad gällande lagstiftning kräver, till exempel för bokföringsändamål. Denna information sparas så länge lagen kräver.

3. Hur hanterar vi dina uppgifter?

Vi lämnar aldrig dina uppgifter vidare till tredje part i det fall du inte uttryckligen godtycker till detta. Undantaget är betrodd tredjepart (personuppgiftsbiträden eller underbiträden) som är nödvändiga för vår hemsida och tjänsten. Denna tredjepart kan t.ex. vara ett webhotell där tjänsten ligger rent fysiskt. I dessa fall krävs att dessa parter godkänner att följa gällande personuppgiftslagstiftning.

I undantagsfall kan vi anse det nödvändigt att dela information med it-konsulter, jurister, revisorer eller myndigheter i syfte att förhindra misstänkta illegala aktiviteter, bedrägerier eller liknande situationer som medför risk för dig som kund eller för annan person.

4. Informationsskydd

De datorer/servrar som används för att lagra all personlig information lagras i en säker miljö.

5. Dina rättigheter

Som kund har du rätt att kontakta oss och få ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, möjlighet att uppdatera eller att få dessa raderade. Du har även rätt till dataportabilitet samt begränsning av behandling av personuppgifter om du anser att uppgifterna är felaktiga eller har begärt rättelse. Du har även rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som baseras på vårt legitima intresse. Vi upphör då att behandla personuppgifterna, såvida det inte föreligger ett legitimt skäl som går före dina rättigheter.

6. Cookies

På Glödbädden använder vi cookies. Det är små textfiler som sparas i din dator och som hjälper oss att räkna unika besökare på hemsidan. Du kan neka cookies och ändå använda vår hemsida och du kan även stänga av cookiefunktionen i din webbläsare, men du kan då inte handla i nätbutiken.

7. E-postutskick

Vi använder endast den e-postadress du angivit vid köptillfället för att vid enstaka fall skicka information i form av ett nyhetsbrev. Vill du inte längre ta emot sådana meddelanden kan du avsluta prenumerationen genom att skicka oss ett avregistreringsmeddelande.